REGULAMIN SKLEPU:

 

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.salonikzabawek.pl prowadzony jest przez firmę          MST TOYS - KRS 000181055/2011 z siedzibą w Karczewie przy ul. Częstochowska 86. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 

Oferta
Oferta prezentowana na stronach sklepu internetowego www.salonikzabawek.pl  i www.msttoys.pl   jest stanem magazynowym firmy, nie jest również ofertą handlową w rozumieniu przepisów kodeksu handlowego. W szczególności nie są ofertą handlową artykuły prezentowane przez wszelkie formy reklamowe obecne na w/wym stronach www. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w polskich złotych. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Towar może nie być zgodny w 100% z obrazkami i innymi plikami go reprezentującymi zwłaszcza jeśli chodzi o kolorystykę.

 

Dostępność
Towary prezentowane w ofercie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, że niezależnie od naszych starań, sprowadzenie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia.

Uwaga: dostępność towaru uwidoczniona na stronach www.msttoys.pl  i www.salonikzabawek.pl  nie zawsze musi być zgodna z faktycznymi stanami magazynowymi tzn. mogą wystąpić różnice w ilościach dostępnych towarów uniemożliwiające realizację zamówienia.

 

Wieczny rabat
Każdy zarejestrowany klient otrzyma od nas wieczny rabat 5% od zakupionych zabawek (koszty transportu nie są brane pod uwagę) po przekroczeniu sumy 1000 pln we wszystkich zamówieniach niezależnie od tego kiedy zostały złożone. Rabat jest naliczany od każdego zrealizowanego następnego zamówienia, przed którym została przekroczona kwota 1000 pln.
Pod uwagę brane są tylko zamówienia samodzielnie złożone przez internet przez zarejestrowanych użytkowników.
Czas w jakim są składane zamówienia potrzebne do uzyskania rabatu jest nieistotny. Może to być rok, dwa lata, pięć lat itd.
Swoje zamówienia można sprawdzić w historii zamówień

 

Promocje
Wszystkie oferty specjalne przedstawione na witrynie internetowej www.salonikzabawek.pl i www.msttoys.pl  są ważne do wyczerpania zapasów lub daty zakończenia oferty specjalnej. Firma MST TOYS. nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowane zamówienia promocyjne.

 

Składanie zamówienia i czas realizacji
Czas realizacji zamówień wynosi od 2 do 4 (a w okresach zwiększonej ilości zakupów np. Boże Narodzenie, Dzień Dziecka itp. od 3 do 6) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po złożeniu zamówienia lub wpłynięcia na nasze konto przelewu za zamówienie z odpowiednią opcją do daty wysłania zamówionych towarów do klienta. W wyjątkowych przypadkach czas realizacji zamówień może się wydłużyć ponad wartość określoną wcześniej w regulaminie. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Prosimy o podawanie numeru telefonu, aby w razie pojawienia się jakichkolwiek problemów możliwe było szybkie ich rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.
W celu złożenia jednorazowego zamówienia nie ma obowiązku rejestracji. Następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu są niezbędne do wysłania zamówienia.

 

 

Koszty przesyłki
Koszt przesłania zamówionego towaru zależy od sposobu wysyłki. Koszty i sposób wysyłki są dostępne do wyboru w trakcie wypełniania formularza zamówienia i są uzależnione od aktualnych cen firmy kurierskich a także od kosztów pakowania zamówionych towarów.
W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez klienta, koszty wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres sklepu, ponosi w całości klient.

 

 

Płatności
Płatność za zamówienie jest możliwa:
* za pobraniem (przy odbiorze przesyłki na Poczcie),
* przelewem zwykłym (przedpłata),
* on-line (karty płatnicze, przelewy on-line) za pośrednictwem firmy eCard.


(Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom
bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych.
Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń
transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL 128 bitów (Secure Sockets Layer).
System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy
nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma
gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.
Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewniane przez zastosowanie 128
bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło
jednorazowe). Dokonując przelewu, klient loguje się bezpiecznie bezpośrednio na stronie swojego banku.
Informacje o jego profilu posiada tylko i wyłącznie jego bank.)

Przy wyborze formy płatności "przelew zwykły" kwotę należności za zamówienie należy przelać na poniższe konto:
 

IdeaBank: 04 1950 0001 2006 0237 0570 0002
MST TOYS Częstochowska 86 05-480 Karczew.

 

W przypadku przedpłaty (przelew zwykły) - przelew lub wpłatę na konto prosimy dokonać po uprzednim potwierdzeniu zamówienia ze względu na możliwe różnice w ilości dostępnych towarów w sklepie internetowym.  Klient ponosi ryzyko wcześniejszej zapłaty za zamówienie bez uprzedniego potwierdzenia możliwości jego zrealizowania w przypadku płatności przelewem zwykłym. W takim przypadku kwota za niezrealizowaną część zamówienia będzie zwracana na konto klienta.

 

Dostawa
Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem:
* Kuriera - firma Siódemka - za pobraniem lub bez w zależności od formy płatności.

Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane złą pracą przedsiębiorstw kurierskich. Jeżeli przesyłka nie dotrze do klienta w ciągu 14 dni od daty jej wysłania, należy na adres e-mail sklepu biuro@msttoys.pl  przesłać informację o niedoręczeniu przesyłki.

 

Zwroty
Klient może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od otrzymania towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go (wraz z towarem) na adres MST TOYS częstochowska 86 05-480 Karczew. Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie został rozpakowany (nienaruszone opakowanie), nie był używany, nie został zniszczony. Po odstąpieniu od umowy należy odesłać towar razem z dowodem zakupu (paragon lub faktura) na wyżej podany adres. Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru minus koszty przesyłki odejmowane od kwoty zwracanej po otrzymaniu zwrotu towaru; to oznacza, że koszty dostawy i odesłania towaru pokrywa klient. Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu, przesyłka może być również w takim przypadku nie odebrana.  Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przekazem pocztowym pomniejszając kwotę zwracaną o koszt przekazu.


Reklamacje
W przypadku, gdy opakowanie, w którym dostarczono przesyłkę nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Towary wadliwe bądź uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem zgłoszenia reklamacji na adres MST TOYS Częstochowska 86 05-480 Karczew. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

 

Dane osobowe klientów
Wszelkie Państwa dane osobowe wykorzystywane sa jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób udostępniane lub wykorzystywane.

Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora MST TOYS Częstochowska 86 05-480 Karczew, do celów związanych z realizacją jego zamówienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. DZU. 2002r. Nr 101 poz. 926). Podanie danych jest dobrowolne. Klient został poinformowany o możliwości zmiany swoich danych i ich wykreślenia z bazy.
 

Postanowienia końcowe
Firma MST TOYS nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujace konto oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym MST TOYS strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy MST TOYS.
Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania sie z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia.

<< wróć >>