Quality toys....

 
O FIRMIE

NASZA WIZJA

JAKOŚĆ

ETYKA

ŚRODOWISKO

Oczywiście, dantoy nie korzysta z pracy dzieci, ani bezpośrednio, ani pośrednio (nie prowadzimy działalności gospodarczej z zewnętrznymi dostawcami, którzy korzystają pośrednio bądź bezpośrednio z pracy dzieci).


Dantoy w pełni uznaje konwencję ONZ o prawach dziecka. Na życzenie, wyślemy broszurkę dantoy, który obejmuje również temat pracy dzieci i ich dyskryminacji.